Sähköasennuksen käyttöönottotarkastus

Kiinteistöjen sähköasennusten käyttöönottotarkastukset

Laadukkaat käyttöönotto tarkastukset palveluna

Sähköasennuksen käyttöönottotarkastus on sähköurakoitsijan ja sähköasentajan työn aikaista oman työnsä tarkastamista. Kun urakointikohde on kokoluokaltaan suuri, työt monivaiheisia eri urakoitsijoiden kesken voi tarkastamiselle jäänyt työnaika olla sähköasentajan osalta liian vähäinen.

Valovoima tarjoaa mittaukset ulkopuolisena palveluna jolloin urakointikohteissa viimeisteltäessä asennusta tai sen osaa sähköasentaja suorittaa asennukset ja me teemme sähköturvallisuuslain (410/96) edellyttämän dokumentoidun käyttöönottotarkastuksen tai varmennustarkastuksen. Kaikki dokumentointi tehdään digitaalisilla työvälineillä jolloin myös vältetään A4 paperien tulvaa ja käsittelyä.

Tällä tavoin lisätään sähkötyön tilaajalle luotettavasti tarkastettuja dokumentointeja sekä luovutettavan sähkötyön osuutta on tarkastanut ulkopuolinen taho joka lisää turvallisuutta sekä luotettavuutta tehtyihin sähköasennuksiin. 

 Palvelun todellinen sisältö kiteytettynä:

 • Kohteen yksilöintitiedot: mitä on tehty ja missä
 • Sähkölaitteiston rakentajan ja sähkötöiden johtajan nimi ja yhteystiedot
 • Selvitys sähkölaitteiston säännösten ja määräystenmukaisuudesta
 • Aistinvarainen tarkastus
 • Käyttöönottomittaukset
 • Eristysresistanssin mittaus
 • Suojajohtimien, PEN- ja potentiaalintasausjohtimen jatkuvuuden testaus
 • Syötön automaattisen poiskytkennän toiminta
 • Linjaimpedanssin mittaaminen
 • Tarkastusten ja testausten tulokset
 • Tarkastuksen tekijän allekirjoitus.

Emme valitettavasti tarjoa tätä palveluita yksityistalouksille

Toimivasta suunnitelmasta turvalliseen asennukseen

Nykymuotoinen käyttöönottotarkastus on ollut käytössä parikymmentä vuotta. Alun totuttelun jälkeen käyttöönottotarkastukset on saatu sovitettua arkipäivän asennustyön rutiineihin, mutta kehitettävää on vielä runsaasti. Yhä selkeämmin kuitenkin nähdään, että käyttöönottotarkastukset todella parantavat loppukäyttäjän turvallisuutta. 

 

Todellista sähköasennusten laatua ja siitä johtuvaa alan arvostusta lisää olennaisesti hyvin toteutettu työkohteen käyttöönottotarkastus. Sähköalaa on jo vuosikymmeniä pidetty vaativana, hyvää ammattitaitoa edellyttävänä toimialana. Sitä se on varmasti tulevaisuudessakin, mutta tämän aseman säilyttäminen yhä kovenevassa kilpailussa edellyttää entistä toimivampaa kokonaisuutta. On nähtävä, että osaavasti tehty käyttöönottotarkastus on se lopullinen sinetti, jolla taataan hyvin suunniteltujen ja toteutettujen sähköasennusten hyvä laatu. Näin toteutetut asennukset palvelevat tilaajaa pitkälle tulevaisuuteen ilman minkäänlaisia turvallisuusriskejä, kunhan hän vain huolehtii asianmukaisesta sähkölaitteiston huollosta ja kunnossapidosta.

Johtoajatukset

Luomme menestyksekkäitä ja kestäviä asiakassuhteita mm. seuraavin tavoin:

 • Suunnittelemme ja testaamme 100% tuotteet itse käyttäen vain edistyksellistä tuotteita, teknologiaa ja korkealaatuisia komponentteja.
 • Hinnoittelemme tuotteet reilusti ja kestävästi eikä asiakkaamme maksa koskaan turhasta.
 • Toimimme reilulla ja rehellisellä tavalla, asiakasta kuunnellen ja itsemme peliin laittaen.
 • Otamme ekologisuuden huomioon kaikessa toiminnassamme aina valmistuksen materiaalivalinnoista asiakkaalle tarjoamiin sähkönsäästöihin saakka.
 • Olemme aina asiakkaan saatavilla valaistusasioissa.

Ota yhteyttä

uusi